Webdesign by Design KM - tvorba www stránek, webdesign, firemní identita (logo, vizitky) a reklamní grafika (letáky, plakáty)

Archiv aktualit


 • /14. 04. 2013/ Pozvánka na jednání 6. Rady projektu do Zlína

  Cílem akce je představit studentům AF MENDELU možnosti stáží na Vašich specializovaných pracovištích. Setkání se studenty proběhne tuto středu 10. 4. 2013 od 13 hodin v prostorách Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno (budova A - 3. patro, cvičebna A23).
 • /07. 04. 2013/ Pozvánka na „Miniburzu práce“ na MENDELU 21. 3. 2013

  Cílem akce je představit studentům AF MENDELU možnosti stáží na Vašich specializovaných pracovištích. Setkání se studenty proběhne tuto středu 10. 4. 2013 od 13 hodin v prostorách Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno (budova A - 3. patro, cvičebna A23).
 • /20. 03. 2013/ Odborná exkurze pracovištěm VÚPS Brno

  Dne 12. března 2013 proběhla v rámci projektu odborná exkurze pro 3 pracovníky Sladoven Soufflet ČR, a.s. Cílem exkurze bylo seznámit pracovníky s jednotlivými pracovišti Sladařského ústavu Brno a podrobněji konzultovat metodiky vybraných analýz (stanovení diastatické mohutnosti metodou SFA, stanovení viskozity sladiny, stanovení dosažitelného stupně prokvašení denzitometricky).
 • /12. 03. 2013/ Odborná přednáška pro studenty MENDELU

  Dne 20. března 2013 proběhla odborná přednáška pro studenty MENDELU na téma „Hodnocení kvality sklizně sladovnického ječmene a požadavky CHZO České pivo“. Přednáška se uskutečnila na pozvání doc. Ing. Dr. Luďka Hřivny, v rámci předmětu Technologie kvasného průmyslu. Cílem přednášky bylo seznámit studenty s požadavky na kvalitu sladovnického ječmene a s požadavky na výrobu piva splňující podmínky chráněného zeměpisného označení České pivo.
 • /10. 03. 2013/ Pozvánka na „Pěstování luskovin“ do Velkých Pavlovic 21. 3. 2013

  Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin a Agritec Plant Research s. r. o. Vás zvou na odborný seminář Pěstování luskovin, který se koná ve čtvrtek 21. března 2013 ve Velkých Pavlovicích. Místo konání: Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice.
 • /27. 02. 2013/ V úterý 19. února 2013 se uskutečnil seminář „Úvodní seznámení se senzorickým hodnocením piva“

  V rámci akce seznámili pracovníci VÚPS účastníky semináře se systémem hodnocení piva. Na závěr semináře měli účastníci možnost identifikovat nejčastější senzorické vady piva na laboratorně připravených vzorcích a zkusili si trojúhelníkový test. Seminář se úskutečnil v prostorách VÚPS. Účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu.
 • /24. 02. 2013/ Pozvánka na „Polní den MendelGrass 2013“ do Vatína u Žďáru nad Sázavou 23. 5. 2013

 • /09. 02. 2013/ Pozvánka na 5. Radu projektu konanou 20. 2. 2013 ve VUPS v Praze

 • /27. 01. 2013/ Ve středu 23. ledna 2013 se uskutečnil seminář „Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene“

  V rámci akce seznámil Ing. Vratislav Psota, CSc. ze Sladařského ústavu v Brně účastníky s výsledky analýz vzorků 59ti odrůd sladovnického ječmene, ze sklizně 2012. Jen některé z hodnocených odrůd měly kvalitu odpovídající požadavkům sladovnického průmyslu. V rámci diskuse se hovořilo též o výskytu plísní na obilkách ječmene a o možnostech šlechtit na tuto vlastnost. Akce se uskutečnila v prostorách NOÚ ÚKZÚZ.
 • /11. 11. 2012/ Projekt zajistil odborné stáže a exkurze studentům

 • /10. 11. 2012/ MSEK uvádí do praxe nové zařízení

 • /09. 11. 2012/ Jak probíhaly kurzy Soft Skills...

 • /07. 11. 2012/ Dne 26. – 27. 9. 2012 probělo Gastronomické sympózium

 • /05. 11. 2012/ Dne 20. – 21. 9. 2012 se na MENDELu uskutečnil seminář „Trendy a inovace v pěstování a ochraně rostlin“