Webdesign by Design KM - tvorba www stránek, webdesign, firemní identita (logo, vizitky) a reklamní grafika (letáky, plakáty)

Partneři

 • MVP

  Město Velké Pavlovice (MVP)

  Hlavní úlohou Města Velké Pavlovice je napojit vzniklou partnerskou síť na environmentální infrastrukturu a propojí aktivity partnerské sítě s Nadací Veronika (zabývající se problematikou udržitelného stavitelství a pasivních domů), CHKO Pálava a bude partnerskou síť prezentovat na akcích pořádaných např. CEV Hodonín, Lipka Brno, EkoCentrum Brno, Centrum Pasivního domu, EPS a dále na akcích pořádaných Jihomoravským krajem. Tím bude zajištěna široká meziregionální působnost partnerské sítě. bude zajištěna široká meziregionální působnost partnerské sítě.
 • VUB

  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)

  VUB Havlíčkův Brod je jedinou institucí v ČR, která se zaměřuje na výzkum brambor ve všech jeho oblastech a spravuje genofond brambor pro MZe.
 • VUPS

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VUPS)

  Ústav byl založen již v roce 1887 a hraje nezastupitelnou roli v ověřování moderních technik a technologií vedoucí ke zvyšování efektivnosti sladařské a pivovarské produkce.
 • APR

  Agritec Plant Research s.r.o. (APR)

  Po 70 let se společnost specializuje na aplikovaný v oblasti luskovin, přadných rostlin a olejnin. Geneticko- šlechtitelský výzkum této společnosti využívá dvě velké genové banky, přičemž genová banka přadných rostlin je 4. největší na světě.
 • MSEK

  Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení (MSEK):

  MSEK (P8) spolupracuje s regionálními vysokými školami, zejména VŠB - TUO na realizaci společných projektů, ve kterých jsou zapojeni studenti. Pro studenty VŠ zprostředkovává odborné stáže a poskytuje vzdělávací kurzy. MSEK (P8) zprostředkováním stáží a propojováním VŠ s organizacemi soukromého sektoru má potřené zkusenosti s prací se studenty VŠ a pracovníky VaV, které plně využije v realizaci předkládaného projektu.

« 1 | 2