Webdesign by Design KM - tvorba www stránek, webdesign, firemní identita (logo, vizitky) a reklamní grafika (letáky, plakáty)

Dne 11. - 12. října proběhl 12. ročník odborné konference o bioplynu

Letošní ročník největší odborné konference o bioplynu v ČR vzbudil tradičně zájem odborné veřejnosti, zejména úvodní blok věnovaný podpoře OZE v roce 2013 v podaní Ing. Laštůvky z ERU. Tématem druhého bloku bylo zvýšení efektivity bioplynových stanic, zejména využití tepla, na který navázala problematika nových technologiím čištění a úpravy bioplynu. Doktor Pavel Izák z Ústavu chemických procesů AV (ÚCHP) přispěl svou prezentací nové české patentované technologie vodní membrány. Druhý den konference pak zahájil doktor Jan Nedělník ze společnosti Zemědělský výzkum Troubsko s přednáškou na téma energetických plodin pro výrobu bioplynu.

Na oba řečníky navázal odpolední seminář "Biometan a efektivita využití energie v bioplynové stanici" organizovaný v rámci projektu. První prezentace posluchačům představila aplikaci výsledku výzkumu ÚCHP a vývoji nového zařízení na čištění bioplynu, kterou přednesli zástupci partnera ÚCHP ze společnosti IPRA CZ. Ve svém vystoupení se také zaměřili na nové možnosti této technologie pro malé zdroje bioplynu, který bude moci být po vyčištění přepraven a využit v místech, kde je možné teplo lépe využít. Související téma využití CNG pro osobní i nákladní a kalkulace provozu přečerpávacích stanic představil posluchačům Ing. Jan Prokopec z Asociace CNG. Na semináři dále vystoupil prof. Pavel Ditl z ČVUT Praha s přednáškou o sušení a obohacování bioplynu a dále Ing. Janouchová z VŠB TUO Ostrava s využitím speciálních bakterií v bioplynu.

Fotogalerie:

12. ročník odborné konference o bioplynu
12. ročník odborné konference o bioplynu
12. ročník odborné konference o bioplynu

« zpět na seznam aktualit