Webdesign by Design KM - tvorba www stránek, webdesign, firemní identita (logo, vizitky) a reklamní grafika (letáky, plakáty)

Úspěch a ocenění projektové knihy

Porota agrosalonu Země živitelka 2012 ocenila knihu vědeckého kolektivu Ing. Jana Pelikána, CSc. přidělením ceny ZLATÉHO KLASU. Tato publikace je věnovaná hrachu, fazoly, vojtěšce a dalším rostlinám z čeledi bobovitých a byla vydána za podpory fondu EU. Výsledky práce společnosti Zemědělský výzkum Troubsko tak byly znovu oceněny, loni získala ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU jednoletá směs pro opylovače Mája.

Na přípravě oceněné knihy Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky se podíleli kolegové z výzkumného ústavu Agritec Plant Research a její vydání bylo podpořeno v rámci projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost „Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe.“ Kniha je určena odborné veřejnosti a zajímavé informace v ní najdou jak vědečtí pracovníci, tak praxe.

Úvodní část publikace je věnována problematice získávání, konzervace a uchovávání genetických zdrojů, v další části jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých rodů a druhů bobovitých s popisem hlavních způsobů jejich využití včetně nejnovějších poznatků. Významné jsou zejména informace o možném využití méně známých komerčně doposud omezeně využívaných druhů k přímému pěstování a využití ve směskách včetně ozelenění sadů a vinic. Jedná se o komplexně pojatou publikaci, která představuje velký přínos v oblasti zachování genetických zdrojů pro budoucí generace. Zároveň je velmi dobře využitelná pro vzdělávání i praktické využití v zemědělské výrobě s pozitivním dopadem na agrobiodiverzitu.

« zpět na seznam aktualit