Webdesign by Design KM - tvorba www stránek, webdesign, firemní identita (logo, vizitky) a reklamní grafika (letáky, plakáty)

Dne 18. 5. 2012 proběhla v Troubsku prezentace laboratoří s názvem Fascinující rostliny

Činnost specializovaných laboratoří, tj. Mykologická laboratoř, Laboratoř chovu čmeláků a Laboratoř molekulární biologie a genetiky přilákala zájemce o výsledky vědy a výzkumu z blízkého i širokého okolí. Celé akce se zúčastnilo přibližně 60 účastníků. Studentům, pracovníkům výzkumných ústavů i zájemcům o transfer technologií byly prezentovány aktivity jednotlivých laboratoří a práce v laboratoři. Největší zájem vzbudila, jako již tradičně, Laboratoř chovu čmeláků, kde se zájemci dozvěděli zajímavé informace, proč je čmelák jedním z nejdůležitějších opylovačů v přírodě, měli možnost prohlédnout si hnízda čmeláků, a pozorovat jejich vývojová stádia od zrodu až po jejich praktické využití.

Mykologická laboratoř představila své zaměření v oblasti fytopatogenních hub. RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. také poukázal na stále rostoucí nebezpečí kontaminace potravin v podobě mykotoxinů. V oblasti ochrany rostlin byly pro návštěvníky připraveny praktické ukázky doplněné o krátký komentář k nejčastěji se vyskytujícím hmyzím škůdcům polních plodin (pícniny, ozimá řepka, hrách, atd.)

Součástí celé akce byl doprovodný program sestavený z přednášek o výživě rostlin, o rostlinách z čeledi bobovitých, explantátových kulturách, promítání prezentace firmy, které přiblížíly zaměření, činnost a aktivity, spojené s výzkumnou činností organizace.

Fotogalerie:

Den fascinace rostlinami
Den fascinace rostlinami
Den fascinace rostlinami
Den fascinace rostlinami
Den fascinace rostlinami

« zpět na seznam aktualit